KOSZYK JEST
PUSTY

Zwroty i reklamacje

Zwroty

Klient, który zakupił u nas towar, może bez podania przyczyn ubiegać się o zwrot, jedynym warunkiem jest złożenie zwrotu w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym klient może zwrócić zakupiona rzecz, liczy się od dnia doręczenia. Ważne jest zgłoszenie zwrotu przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Bardzo prosimy o wysyłkę zwrotu na adres magazynu sklepu:

Sklep-ciucholandia.pl

ul. Sienkiewicza 43

05-071 Sulejówek

 

Rzeczy które będą potrzebna do zrealizowania zwrotu:

1. Numer zamówienia

2. Paragon fiskalny bądź faktura VAT, bądź kserokopia w przypadku zwrotu części zamówienia.

 

Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa klient.

Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) przekażemy Państwu pieniądze na konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych.

Odzież odsyłana ze względu na uszkodzenia/wady fabryczne po terminie 14 dni od daty zakupu, będzie przekazywana do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia oryginalnego rachunku.

Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu i zabezpieczeniu przesyłki.

Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia pokrywa Sklep.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailowy sklep@sklep-ciucholandia.pl

 

Reklamacje
 

Sklep Sklep-ciucholandia.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu.

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zgłoszenie w systemie sklepu w zakładce zwroty i reklamacje. W formularzu należy wspomnieć o wadzie na stosownym formularzu, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

W przypadku uznania reklamacji Sklep zwróci Kupującemu koszt wysyłki do sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 12zł.

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl